Boka Pass

Klasserna öppnas 3 dagar innan för bokning kl 21:00.

Extra jullöpning! Hålligång!Obs 70 minuter

Beskrivning:

mallottan@malin-charlotta.se
200 kr per person/anmälan bindande 24 timmar innan- minst 6 bokande

Kl 17:45-18:55

 

Starttid: 17:45
End Time: 18:55

Datum: 27 december, 2017

Registreringsdetaljer

Personal Information